De populäraste verktygen för elärandeCentre for Learning & Performance Technologies har årligen publicerat en topplista för de mest populära elärandeverktygen under olika år. Listan baseras på marknadsundersökningar som görs av centret varje år. I år 2019 är det den 12:e Topplistan som publicerats. Den utgör en intressant anvisning om vilka elärandeverktyg som är populärast nu för att utveckla elärande. Se länk
https://www.toptools4learning.com/

 1. Twitter – micro-sharing site | 1 | 1 | 11 | 43= F O
 2. YouTube – video-sharing tool | 2 | 3 | 18 | 22= F O
 3. Google Docs – collaboration suite (incl Google Forms) | 3 | 5 | 7 | 14 F O
 4. Skype – instant messaging/VoIP tool | 6 | 11= | 4 | 3= F/P D
 5. WordPress – blogging tool | 8 | 6 | 5 | 6=6= F O/D
 6. Dropbox – file synching software | 13 | 71= | – | – F/P O/D
 7. Prezi – presentation software | 12 | 28 | – | – F O
 8. Moodle – course management system | 10 | 14= | 9 | 12= F/D
 9. Slideshare – presentation sharing site | 5 | 7 | 20 | 31 F O
 10. (Edu)Glogster – interactive poster tool | 25 | 55= | – | – F O
 11. Wikipedia – collaborative encyclopaedia | 16 | 17 | 13 | 26= F O
 12. Blogger/Blogspot – blogging tool | 14 | 14= | 10 | 9 F O
 13. diigo – social annotation tool | 15 | 22= | 35= | 72= F O
 14. Facebook – social network | 9 | 31= | 24 | 17= F O
 15. Google Search – search engine | 11 | 8 | 6 | 3 F O
 16. Google Reader – RSS reader | 7 | 4 | 3 | 7= F O
 17. Evernote – note-taking tool | 23 | 27 | – | 16= F D
 18. Jing – screen capture tool | 17 | 20 | 26= | – F D
 19. PowerPoint – presentation software | 21 | 13 | 8 | 5 P D
 20. Gmail – web-based email service | 31 | 21 | 14 | 7= F O
 21. LinkedIn – prof social network | 30 | 38= | 30= | 31= F O
 22. Edmodo – edu social networking site | 46 | 88 | – | – F O
 23. Wikispaces – wiki tool | 17 | 29 | 19 | 15 F/P O
 24. Delicious – social bookmarking tool | 4 | 2 | 1 | 2 F O
 25. Voicethread – collaborative slideshows | 19 | 19 | 23 | – F/P O
 26. Google+ – social network – F O Highest placed new tool
 27. Animoto – videos from images | 28 | 31= | – | – F O
 28. Camtasia– screencasting tool | 27 | 26 | 26= | 50= P D
 29. Audacity – sound editor/recorder | 24 | 9= | 12 | 11 F D
 30. TED Talks – inspirational videos F O New


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *